a:8:{s:3:”tab”;a:23:{s:12:”cx_widget_id”;s:4:”4064″;s:12:”widget_title”;s:17:”Warsztaty -20 zł”;s:9:”tab_color”;s:7:”#f58220″;s:10:”icon_color”;s:18:”rgb(255, 255, 255)”;s:8:”tab_icon”;s:10:”tab-icon-1″;s:15:”tab_custom_icon”;s:0:””;s:9:”tab_shape”;s:6:”circle”;s:8:”position”;s:4:”left”;s:15:”custom_position”;s:5:”right”;s:14:”bottom_spacing”;s:3:”100″;s:12:”side_spacing”;s:2:”50″;s:8:”tab_size”;s:2:”60″;s:11:”call_action”;s:37:”Prezent! Kod -20 zł na zakup biletu!”;s:12:”action_color”;s:18:”rgb(255, 255, 255)”;s:14:”action_bgcolor”;s:12:”rgb(0, 0, 0)”;s:8:”show_cta”;s:1:”2″;s:8:”show_tab”;s:1:”1″;s:3:”msg”;s:1:”1″;s:6:”no_msg”;s:1:”1″;s:8:”no_color”;s:7:”#FFFFFF”;s:10:”no_bgcolor”;s:7:”#DD0000″;s:4:”font”;s:20:”Google_Fonts-Poppins”;s:6:”effect”;s:9:”heartbeat”;}s:9:”ex_coupon”;a:1:{s:6:”coupon”;s:4:”4904″;}s:13:”unique_coupon”;a:12:{s:13:”discount_code”;s:9:”UNIKATOWA”;s:13:”discount_type”;s:7:”percent”;s:14:”discount_value”;s:2:”10″;s:10:”applies_to”;s:8:”products”;s:8:”products”;a:3:{i:0;s:4:”4031″;i:1;s:4:”4031″;i:2;s:4:”4031″;}s:7:”min_req”;s:4:”none”;s:7:”min_val”;s:0:””;s:15:”discount_perqty”;s:0:””;s:13:”no_item_limit”;s:0:””;s:11:”enable_date”;s:1:”1″;s:10:”start_date”;s:10:”2024-01-16″;s:8:”end_date”;s:10:”2024-01-31″;}s:5:”popup”;a:4:{s:5:”style”;s:7:”style-1″;s:11:”coupon_type”;s:1:”1″;s:10:”custom_css”;s:0:””;s:9:”auto_time”;s:1:”2″;}s:6:”coupon”;a:18:{s:9:”link_type”;s:1:”1″;s:11:”custom_link”;s:0:””;s:8:”headline”;s:36:”Użyj kodu i otrzymaj 20 zł zniżki”;s:14:”headline_color”;s:7:”#000000″;s:7:”cpy_btn”;s:11:”Skopiuj kod”;s:4:”desc”;s:41:”Użyj kodu podczas realizacji zamówienia”;s:10:”desc_color”;s:7:”#000000″;s:9:”add_image”;s:1:”0″;s:12:”img_position”;s:4:”left”;s:9:”image_url”;s:0:””;s:8:”bg_color”;s:18:”rgb(254, 249, 244)”;s:12:”coupon_color”;s:7:”#FFFFFF”;s:10:”text_color”;s:7:”#929292″;s:15:”coupon_brdcolor”;s:17:”rgb(245, 130, 32)”;s:12:”clsbtn_color”;s:7:”#000000″;s:9:”btn_color”;s:17:”rgb(245, 130, 32)”;s:9:”txt_color”;s:7:”#FFFFFF”;s:7:”cpy_msg”;s:35:”Kupon został skopiowany do schowka”;}s:4:”main”;a:18:{s:8:”headline”;s:15:”Get 10% off now”;s:14:”headline_color”;s:7:”#000000″;s:5:”email”;s:5:”Email”;s:8:”btn_text”;s:4:”Send”;s:4:”desc”;s:20:”Minimum order of $25″;s:10:”desc_color”;s:7:”#000000″;s:12:”consent_text”;s:32:”I agree to join the mailing list”;s:9:”add_image”;s:1:”0″;s:12:”img_position”;s:4:”left”;s:9:”image_url”;s:0:””;s:7:”bgcolor”;s:7:”#E0E6EC”;s:11:”email_color”;s:7:”#FFFFFF”;s:10:”text_color”;s:7:”#000000″;s:14:”email_brdcolor”;s:7:”#635EFF”;s:9:”btn_color”;s:7:”#605DEC”;s:14:”btn_text_color”;s:7:”#FFFFFF”;s:5:”error”;s:74:”You have already used this email address, please try another email address”;s:11:”error_color”;s:7:”#FFFFFF”;}s:12:”announcement”;a:14:{s:13:”enable_styles”;s:1:”1″;s:8:”headline”;s:31:”Check out our latest collection”;s:14:”headline_color”;s:7:”#000000″;s:4:”desc”;s:34:”New fall collection is now on sale”;s:10:”desc_color”;s:7:”#000000″;s:7:”cpy_btn”;s:11:”Show me now”;s:10:”btn_action”;s:1:”1″;s:12:”redirect_url”;s:19:”https://example.com”;s:9:”add_image”;s:1:”0″;s:12:”img_position”;s:4:”left”;s:9:”image_url”;s:0:””;s:8:”bg_color”;s:7:”#E0E6EC”;s:9:”btn_color”;s:7:”#605DEC”;s:9:”txt_color”;s:7:”#FFFFFF”;}s:7:”trigger”;a:6:{s:15:”display_desktop”;s:1:”1″;s:14:”display_mobile”;s:1:”1″;s:4:”when”;s:5:”click”;s:17:”enable_time_delay”;s:1:”1″;s:10:”delay_time”;s:1:”3″;s:11:”exit_intent”;s:1:”1″;}}

Użyj kodu i otrzymaj 20 zł zniżki

TWOJAMARKA

Użyj kodu podczas realizacji zamówienia

Prezent! Kod -20 zł na zakup biletu!
1

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), UNICO Sp. z o.o. informuje:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest UNICO Sp. z o.o., ul. Juliusza Słowackiego 55/1, 60-521 Poznań z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: szkolenia@unico.org.pl
  2. Pani/Pana dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  celu  rejestracji, obsługi, zarządzania dostępem do konta Strefa Trenera na stronie UNICO Sp. z o.o. / do zawarcia  umowy  współpracy  z UNICO Sp. z o.o.
  3. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, poza instytucjami do tego uprawnionymi.
  4. Dane przechowywane będą przez okres: do odwołania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
  6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

ZGODA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU

Wyrażam zgodę na nieodpłatne, utrwalanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku przez UNICO Sp. z o.o. wyłącznie do celów realizacji usługi.

Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw.