Baza Usług Rozwojowych

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, bezpłatna baza ofert usług rozwojowych świadczonych w rozmaitych formach, stworzona przede wszystkim z myślą o potrzebach przedsiębiorców i ich pracowników, 

Kilka słów o Bazie Usług Rozwojowych

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, bezpłatna baza ofert usług rozwojowych świadczonych w rozmaitych formach (m.in.: szkoleń, kursów zawodowych, doradztwa, studiów podyplomowych, mentoringu czy coachingu), dzięki którym instytucje i osoby prywatne mogą rozwijać swoje kompetencje oraz realizować zamierzone cele edukacyjne i biznesowe.

Kto może skorzystać z dofinansowań?

Program dofinansowań do szkoleń obecnie jest realizowany na terenie całej Polski z wyłączeniem województwa pomorskiego i mazowieckiego. Z dofinansowania mogą skorzystać zarówno mikro-, małe jak i średnie przedsiębiorstwa, a jego maksymalna wartość (w zależności od podmiotu korzystającego) może wynieść nawet do 80%.

Dofinansowanie do szkoleń z PARP dotyczy szkoleń tematycznych stacjonarnych lub e-learningowych.

Wśród oferowanych usług można skorzystać także z doradztwa, mentoringu oraz coachingu. Szkolenia wymagane prawem, tj. szkolenie BHP czy pierwszej pomocy, nie jest objęte dofinansowaniem.

Dostęp do stworzonej przez PARP platformy internetowej jest bezpłatny.

Jakie są stawki dofinansowań?

Dofinansowanie do szkoleń z PARP nie jest jednakowe dla każdej firmy, nawet w przypadku korzystania z takiej samej usługi szkoleniowej czy doradczej. Wysokość udzielanej pomocy finansowej jest bowiem uzależniona od wielkości danej firmy.

Ogólnie przyjęto trzy stawki dofinansowania:

50% – dla przedsiębiorstw średnich, których roczny obrót nie przekracza kwoty 50 mln euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 mln euro, posiadających mniej niż 250 pracowników,

70% – dla przedsiębiorstw małych, których roczny obrót oraz/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln euro, posiadających mniej niż 50 pracowników,

80% – dla mikroprzedsiębiorstw, których roczny obrót oraz/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro, posiadających mniej niż 10 pracowników.

Ponadto przewidziano także możliwość zwiększenia wartości dofinansowania (nie więcej niż 80%) dla małych i średnich przedsiębiorstw, w przypadku gdy szkolenia zapewnią między innymi: podnoszenie kwalifikacji pracowników, w tym także osób powyżej 50. roku życia czy posiadających niskie kwalifikacje zawodowe, a branża przedsiębiorstwa będzie kluczowa dla rozwoju całego regionu.

Formalności i dokumentacja

Mimo że środki finansowe przyznawane w związku z dofinansowaniem są rozdzielane przez PARP, wszelkie formalności w tym zakresie załatwia się z tzw. Operatorami Podmiotowego Systemu Finansowania. Są nimi instytucje, których zadaniem jest właśnie rozdzielanie środków na dofinansowanie do szkoleń z PARP na podstawie otrzymanych wniosków. Każdy region lub województwo posiada własne instytucje wyznaczone do tego celu.

Od ludzi dla ludzi

Przystępny i zrozumiały sposób

Możesz liczyć na nasze wsparcie, a każdy etap naszej współpracy będzie omówiony krok po kroku, w przystępny i zrozumiały sposób.

Pozyskamy dofinansowanie, zajmiemy się potrzebnymi dokumentami i zorganizujemy dla Ciebie szkolenie.

Zacznijmy współpracę

Kontakt z Unico

Nie miej wątpliwości. Wszystko możemy omówić telefonicznie lub podczas spotkania przy kawie,
w Twojej firmie czy w centrum miasta, jak Ci wygodnie.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), UNICO Sp. z o.o. informuje:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest UNICO Sp. z o.o., ul. Juliusza Słowackiego 55/1, 60-521 Poznań z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: szkolenia@unico.org.pl
  2. Pani/Pana dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  celu  rejestracji, obsługi, zarządzania dostępem do konta Strefa Trenera na stronie UNICO Sp. z o.o. / do zawarcia  umowy  współpracy  z UNICO Sp. z o.o.
  3. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, poza instytucjami do tego uprawnionymi.
  4. Dane przechowywane będą przez okres: do odwołania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
  6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

ZGODA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU

Wyrażam zgodę na nieodpłatne, utrwalanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku przez UNICO Sp. z o.o. wyłącznie do celów realizacji usługi.

Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw.