Unico Showcase

Centrum Medyczne LacusMed

Nowoczesna przychodnia dla całej rodziny

Specjalistyczne Centrum Medyczne LacusMed to nowoczesna przychodnia dla całej rodziny, oferująca szeroki zakres usług medycznych, od podstawowej opieki zdrowotnej po specjalistyczne konsultacje i badania diagnostyczne.

Na stronie dominuje kolorystyka oparta na odcieniach pomarańczowego, ecru i białego, co sprzyja wrażeniu profesjonalizmu, spokoju i zaufania.

Projekt wizualny strony, logo, kolorystyka oraz treści zostały starannie dobrane, aby odzwierciedlały wysoki standard oferowanych usług medycznych oraz przyjazne podejście do pacjenta.

Realizacja strony internetowej w technologii WordPress, zapewnia łatwą nawigację i dostęp do niezbędnych informacji, a także umożliwia szybkie aktualizacje i zarządzanie treścią.

Dla klienta wykonaliśmy kompleksowy projekt identyfikacji wizualnej, stronę internetową oraz treści, co razem tworzy spójny i profesjonalny wizerunek Centrum Medycznego LacusMed.

Projekty & wizualizacje

Odkryj więcej projektów

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), UNICO Sp. z o.o. informuje:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest UNICO Sp. z o.o., ul. Juliusza Słowackiego 55/1, 60-521 Poznań z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: szkolenia@unico.org.pl
  2. Pani/Pana dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  celu  rejestracji, obsługi, zarządzania dostępem do konta Strefa Trenera na stronie UNICO Sp. z o.o. / do zawarcia  umowy  współpracy  z UNICO Sp. z o.o.
  3. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, poza instytucjami do tego uprawnionymi.
  4. Dane przechowywane będą przez okres: do odwołania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
  6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

ZGODA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU

Wyrażam zgodę na nieodpłatne, utrwalanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku przez UNICO Sp. z o.o. wyłącznie do celów realizacji usługi.

Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw.