Unico Showcase

Modern Building Solutions

Nowatorskie technologie izolacji termicznej w zgodzie ze środowiskiem

BT MBS specjalizuje się w nowatorskich technologiach izolacji termicznej, łącząc innowacyjność z zrównoważonym rozwojem. Za pomocą flagowego produktu, DIGNA PLUS, firma ustanawia nowe standardy w efektywności energetycznej dla przemysłu budowlanego w Wielkiej Brytanii.Kolory strony to głównie biel, niebieski i pomarańcz, które odzwierciedlają zaawansowaną technologię i ekologiczny charakter usług firmy.

Projekt strony i dobrane kolory wywołują poczucie nowoczesności, czystości i zaufania, podkreślając profesjonalizm oraz innowacyjne podejście firmy do izolacji termicznej.Dla klienta wykonaliśmy kompleksową identyfikację wizualną, w tym logo, stronę internetową, profile w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram), kolorystykę i moodboard, wizytówki, ulotki, teczki firmowe oraz przeprowadziliśmy szkolenia z obsługi strony internetowej i prowadzenia mediów społecznościowych.

Strona została stworzona z użyciem systemu WordPress i Elementor, co zapewnia łatwość zarządzania i aktualizacji treści przez firmę.

Projekty & wizualizacje

Odkryj więcej projektów

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), UNICO Sp. z o.o. informuje:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest UNICO Sp. z o.o., ul. Juliusza Słowackiego 55/1, 60-521 Poznań z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: szkolenia@unico.org.pl
  2. Pani/Pana dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  celu  rejestracji, obsługi, zarządzania dostępem do konta Strefa Trenera na stronie UNICO Sp. z o.o. / do zawarcia  umowy  współpracy  z UNICO Sp. z o.o.
  3. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, poza instytucjami do tego uprawnionymi.
  4. Dane przechowywane będą przez okres: do odwołania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
  6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

ZGODA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU

Wyrażam zgodę na nieodpłatne, utrwalanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku przez UNICO Sp. z o.o. wyłącznie do celów realizacji usługi.

Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw.