Unico Showcase

Optimus Me

Specjalistka w dziedzinie dotacji unijnych i krajowych

Sylwia Dunaj to specjalistka w dziedzinie dotacji unijnych i krajowych. Dla jej firmy Optimus Me zaprojektowaliśmy kompleksową identyfikację wizualną oraz stronę internetową. Użyte kolory – czerwień, grafit i jasnoszary – odzwierciedlają dynamikę i pasję Sylwii, a zarazem zapewniają spójność i profesjonalny wizerunek, który doskonale oddaje specjalistyczną wiedzę Optimus Me.

Prace obejmowały nie tylko projekt graficzny, ale również przygotowanie treści, zakup domeny, konfigurację serwera i poczty e-mail. Realizacja w WordPressie i Elementorze gwarantuje łatwość zarządzania i aktualizacji strony przez Sylwię, co zwiększa jej niezależność w szybkim dostosowywaniu treści do zmieniających się potrzeb.

Dodatkowo, przeprowadzone szkolenie z obsługi strony internetowej umożliwia Sylwii efektywne wykorzystanie wszystkich funkcjonalności, maksymalizując potencjał strony w komunikacji z klientami i prezentacji usług Optimus Me.

Projekty & wizualizacje

Odkryj więcej projektów

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), UNICO Sp. z o.o. informuje:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest UNICO Sp. z o.o., ul. Juliusza Słowackiego 55/1, 60-521 Poznań z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: szkolenia@unico.org.pl
  2. Pani/Pana dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  celu  rejestracji, obsługi, zarządzania dostępem do konta Strefa Trenera na stronie UNICO Sp. z o.o. / do zawarcia  umowy  współpracy  z UNICO Sp. z o.o.
  3. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, poza instytucjami do tego uprawnionymi.
  4. Dane przechowywane będą przez okres: do odwołania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
  6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

ZGODA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU

Wyrażam zgodę na nieodpłatne, utrwalanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku przez UNICO Sp. z o.o. wyłącznie do celów realizacji usługi.

Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw.