Zapraszamy do zakupów

Sklep internetowy Unico

Jak zbudować Twój kapitał? Prezentacja działania platformy kursowej.

1,00 

Przykładowy produkt, pokazujący zasady działania zakupu kursu online oraz panelu kursanta. Materiały są autorstwa Anny Nowak z  ogólnodostępnego kanału Youtube 4HR. Przykładowy kurs zawiera 5 lekcji prezentacyjnych.

Kliknij tutaj aby zobaczyć zawartość kursu.

Opis produktu

Przykładowy produkt, pokazujący zasady działania zakupu kursu online oraz panelu kursanta. Materiały są autorstwa Anny Nowak z  ogólnodostępnego kanału Youtube 4HR. Przykładowy kurs zawiera 5 lekcji prezentacyjnych.

Kliknij tutaj aby zobaczyć zawartość kursu.

Dlaczego Pozytywna Organizacja?

Kurs online „Pozytywna Organizacja” jest pierwszym kursem w Polsce, który powstał na kanwie doświadczeń praktycznych w prowadzeniu szkoleń oraz wynikach badań naukowych i interpretacji działań treningowych z zagranicy w zakresie kapitału psychologicznego pracowników (ang. PsyCap). Warsztat dostosowany jest do warunków polskich przedsiębiorstw, a w szczególności pracowników, ma przystępną formę, zawiera przykłady, a zdobytą wiedzę można wykorzystać w pracy i w życiu rodzinnym.

Cel kursu online

Celem kursu „Pozytywna Organizacja” jest zachęcenie przedsiębiorców do podjęcia działań edukacyjnych sprzyjających rozwijaniu organizacji pozytywnych. Cel realizowany jest poprzez dostarczenie pracownikom różnego szczebla wiedzy i umiejętności pozwalających działać sprawniej w pracy poprzez świadome wpływanie na to, na co mają wpływ, czyli na swoje zasoby osobiste – nazywane kapitałem psychologicznym. To główna idea Pozytywnej Organizacji.

Wywodzi się ona z nowego nurtu psychologii pozytywnej, który został zapoczątkowany przez Martina Seligmana, wybitnego amerykańskiego psychologa. Seligman na początku nowego stulacie postulował, że bardzo dużo, zdecydowanie więcej niż myślimy, zależy od nas samych, od naszego nastawienia. Nurt ten ewoluował w kierunku Pozytywnej Psychologii Organizacji i jest już popularny w USA, gdzie potwierdził efektywność. Nie jest jeszcze znany w Polsce. Tymczasem wiadomo, że w pracy nastawienie pełni bardzo istotną rolę. Wpływa na efektywność wykonywanych zadań oraz na atmosferę w jakiej praca jest wykonywana, a także na bezpieczeństwo pracy i produktywność.

Czym jest kapitał psychologiczny?

To dorobek psychologii pozytywnej, definiowany przez nią jako zasoby człowieka przejawiające się poczuciem skuteczności, optymizmem, nadzieją na sukces oraz umiejętnością powrotu do stanu równowagi po wytężonym wysiłku. Podejmowanie działań pozwalających na budowaniu kapitału poprzez Pozytywną Organizację jest odpowiedzią na nadal charakterystyczną dla Polaków kulturę negatywności, przejawiającą się w poprzez narzekanie. W tym narzekanie na pracę, pracodawców i organizację pracy.

Kurs online powstał na kanwie wieloletnich doświadczeń trenerskich oraz prowadzonych w latach 2016-2018 krótkich i intensywnych warsztatów dla około 800 osób, a także wyników badań zagranicznych i polskich, w tym także prowadzonych przez autorkę kursu w ramach jej zainteresowań łączących naukę i biznes.

Dla kogo?

Dla pracowników. Dla organizacji w celu budowania pozytywnych organizacji.