Interesuje cię szkolenie z naszej oferty?

Sprawdź możliwość dofinansowania

Weryfikacja możliwości otrzymania dofinansowania na szkolenie

Cieszymy się, że interesujesz się szkoleniami dofinansowanymi oferowanymi przez Unico Sp. z o.o. Pierwszym krokiem do uzyskania dofinansowania na nasze kursy jest weryfikacja Twoich uprawnień do otrzymania wsparcia finansowego. Wypełnij poniższy formularz, abyśmy mogli ocenić Twoje szanse na uzyskanie funduszy.a.

Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas priorytetem

Informacje, które nam przekażesz, będą wykorzystane wyłącznie do oceny Twojej sytuacji w kontekście możliwości otrzymania dofinansowania do szkoleń. Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Wypełniając formularz, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Unico Sp. z o.o. oraz naszych partnerów zaangażowanych w proces dofinansowania.

Jakie są następne kroki po wypełnieniu formularza?

Po wypełnieniu formularza kontaktowego, nasz zespół przeprowadzi analizę Twoich danych w celu określenia, czy kwalifikujesz się do otrzymania dofinansowania.

Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 3 dni roboczych, aby omówić wyniki weryfikacji oraz przedstawić dostępne opcje dofinansowania. Jeśli będziesz kwalifikować się na dofinansowanie do szkoleń, przeprowadzimy Cię przez cały proces aplikacyjny, oferując wsparcie na każdym etapie – od przygotowania niezbędnych dokumentów po finalizację wniosku.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), UNICO Sp. z o.o. informuje:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest UNICO Sp. z o.o., ul. Juliusza Słowackiego 55/1, 60-521 Poznań z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: szkolenia@unico.org.pl
  2. Pani/Pana dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  celu  rejestracji, obsługi, zarządzania dostępem do konta Strefa Trenera na stronie UNICO Sp. z o.o. / do zawarcia  umowy  współpracy  z UNICO Sp. z o.o.
  3. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, poza instytucjami do tego uprawnionymi.
  4. Dane przechowywane będą przez okres: do odwołania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
  6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

ZGODA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU

Wyrażam zgodę na nieodpłatne, utrwalanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku przez UNICO Sp. z o.o. wyłącznie do celów realizacji usługi.

Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw.