Usługa - Budowanie marki osobistej w usługach rozwojowych

Przepis na Rozwój - wsparcie Sektora Usług Rozwojowych

Informacje podstawowe

Dostawca usług: UNICO Monika Lisser

Dostępność: Usługa zamknieta

Status usługi: opublikowana

Cel

Cel edukacyjny

Usługa przygotowuje uczestnika do świadomego zarządzania własną marką osobistą oraz wzmacniania jej w określonych grupach docelowych.

Efekty uczenia się

Uczestnik, po zakończeniu szkolenia:

 • wie czym jest marka osobista
 • rozróżnia elementy tworzące markę osobistą
 • zna najbardziej popularne strategie budowania marki osobistej
 • rozróżniai charakteryzujetradycyjneicyfrowenarzędziadobudowaniamarkiosobistej
 • zna zasady działania podstawowych i najczęściej wykorzystywanych sieci społecznościowych (socialmediów)  w pracy edukatorów do budowania marki osobistej (np. Facebook/Instagram/LinkedIn/Twitter/TikTok/Youtube)
 • zna zasady kreowania i pozycjonowania marki przy pomocy tzw. contentmarketingu
 • zna wskaźnik i efektywności stosowane do oceny działań w obszarze marki personalnej
 • analizuje swoje zasoby w kontekście definiowania i tworzenia marki osobistej
 • określa i potrafi stworzyć swoją strategię budowania eksperckiej marki osobistej z określeniem celów wizerunkowych oraz z przełożeniem działań na swoje cele biznesowe
 • potrafi zdefiniować i dobrać odpowiednie media oraz kanały komunikacji zgodnie z przygotowaną dla siebie strategią marki personalnej oraz posiadanym budżetem i zasobami np. czasu
 • określa mierzalne cele dla prowadzonych działań wizerunkowych w różnych mediach-tradycyjnych i socialmediach (np.zasięgi,kliknięcia,odsłony,leady)
 • stosuje zaplanowane działania wokół własnej marki osobistej
 • umie tworzyć proste materiały graficzne i tekstowe wspomagające budowanie marki osobistej
 • prezentuje postawę elastyczności w dopasowywaniu wykorzystywanych narzędzi i metod budowania marki osobistej do założonych celów i zmian w otoczeniu
 • docenia wagę świadomego i etycznego postępowania wobec klientów i osób uczestniczących w budowaniu marki osobistej

Sposób weryfikacji efektów uczenia się

Zadanie praktyczne polegające na samodzielnym przygotowaniu prezentacji i oferty szkoleniowej .

Kwalifikacje

Kompetencje

Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.

Program

Szkolenie przeznaczone jest dla ekspertów, trenerów, coachów oraz specjalistów w dziedzinie usług rozwojowych, pragnących efektywnie budować swoją markę osobistą w branży.

Uczestnicy poznają narzędzia i metody kreowania marki w kontekście specyfiki usług rozwojowych, uwzględniając różne kanały komunikacji oraz aspekty etyczne działania.

Uczestnicy zyskają wiedzę dostosowaną do specyfiki branży usług rozwojowych. Poznają narzędzia i strategie dedykowane dla tej branży, co pozwoli im skuteczniej docierać do swojej docelowej grupy klientów. Dodatkowo, dzięki warsztatom praktycznym, będą mieli okazję przetestować zdobytą wiedzę w działaniu.

Zakres tematyczny:

Wprowadzenie tematyki do marki osobistej w usługach rozwojowych

 • Dlaczego marka osobista jest kluczowa w branży rozwojowej?
 • Elementy skutecznej marki osobistej w kontekście usług rozwojowych.

Tradycyjne vs. cyfrowe narzędzia budowania marki

 • Specyfika narzędzi w kontekście branży rozwojowej.
 • Jak wykorzystać tradycyjne metody w świecie cyfrowym?

Podstawy social mediów w budowaniu marki w branży rozwojowej

 • Strategie budowania marki osobistej
 • Adaptacja strategii marki do poszczególnych platform.
 • Zasadydziałaniapodstawowychi najczęściejwykorzystywanychsiecispołecznościowych(socialmediów) wpracyedukatorówdobudowaniamarkiosobistej(np. Facebook/Instagram/LinkedIn/Twitter/TikTok/Youtube)

Content marketing jako narzędzie kreowania marki osobistej

 • Tworzenie wartościowej treści dla docelowej grupy.
 • Praktyczne wskazówki i narzędzia do tworzenia treści.

Wskaźniki efektywności i ocena działań

 • Jak mierzyć sukces w kontekście marki osobistej w branży rozwojowej?
 • Analiza i interpretacja danych.

Tworzenie strategii marki osobistej

 • Definiowanie celów i targetu.
 • Planowanie działań w kontekście specyfiki branży.

Etyka w budowaniu marki osobistej w usługach rozwojowych

 • Budowanie relacji na podstawie zaufania.
 • Etyczne podejście do klienta i jego potrzeb.

Warsztat: praktyczne tworzenie materiałów i strategii

 • Aplikacja zdobytej wiedzy w praktyce.
 • Feedback od uczestników i trenera.

Podsumowanie i omówienie dalszych kroków

 • Rekomendacje i wskazówki dla uczestników.
 • Wspieranie dalszego rozwoju marki osobistej.

Szkolenie prowadzone jest w formie mieszanej (stacjonarna połaczczona z usługą zdalną w czasie rzeczywistym) , indywidualnie lub w małych grupach (maksymalnie do 7 osób)

Warunkiem koniecznym osiągniecia celu szkolenia jest 100% frekwencja oraz zaangażowanie Uczestnika.

Usługa realizowana w godzinach dydaktycznych: 32 godziny dydaktyczne szkolenia +przerwy

Cena

 • Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto
  4 000,00 PLN
 • Koszt przypadający na 1 uczestnika netto
  4 000,00 PLN
 • Koszt osobogodziny brutto
  125,00 PLN
 • Koszt osobogodziny netto
  125,00 PLN

Prowadzący

Monika Lisser

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Prezentacja multimedialna używana podczas szkolenia przekazana w formie skryptu PDF.

Warunki techniczne

1. Platforma /rodzaj komunikatora, za pośrednictwem którego prowadzona będzie usługa

– Platforma Zoom (https://zoom-video.pl/)

2. Minimalne wymagania sprzętowe, jakie musi spełniać komputer Uczestnika lub inne urządzenie do zdalnej komunikacji – komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do internetu

3. Minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego, jakim musi dysponować Uczestnik – minimalna prędkość łącza: 512 KB/sek

4. Niezbędne oprogramowanie umożliwiające Uczestnikom dostęp do prezentowanych treści i materiałów – komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do internetu. Nie ma potrzeby instalowania specjalnego oprogramowania.

5. Okres ważności linku umożliwiającego uczestnictwo w spotkaniu on-line – do momentu zakończenia szkolenia.

6. Zainstalowana najbardziej aktualna oficjalna wersja jednej z przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge lub Opera. Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy); 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej); System operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS.

7. Łącze internetowe o minimalnej przepustowości do zapewnienia transmisji dźwięku 512Kb/s, zalecane min. 2 Mb/s oraz min. 1 Mb/s do zapewnienia transmisji łącznie dźwięku i wizji, zalecane min. 2,5 Mb/s.

Adres

ul. Feliksa Nowowiejskiego 3/6
61-731 Poznań
woj. wielkopolskie
Siedziba firmy IN MARKETING
 

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Wi-fi

Kontakt

Monika Lisser
E-mail: m.lisser@unico-szkolenia.pl
Telefon: (+48) 607 711 681

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), UNICO Sp. z o.o. informuje:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest UNICO Sp. z o.o., ul. Juliusza Słowackiego 55/1, 60-521 Poznań z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: szkolenia@unico.org.pl
 2. Pani/Pana dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  celu  rejestracji, obsługi, zarządzania dostępem do konta Strefa Trenera na stronie UNICO Sp. z o.o. / do zawarcia  umowy  współpracy  z UNICO Sp. z o.o.
 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, poza instytucjami do tego uprawnionymi.
 4. Dane przechowywane będą przez okres: do odwołania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

ZGODA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU

Wyrażam zgodę na nieodpłatne, utrwalanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku przez UNICO Sp. z o.o. wyłącznie do celów realizacji usługi.

Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw.