Szkolenie „VedicArt”

Wsparcie metodą artystyczną dla zdrowia psychicznego oraz w budowaniu rezyliencji

Kwalifikacja uzupełniająca dla psychologów, terapeutówi specjalistów branżowych

Informacje o usłudze

Dostawca usług: UNICO Monika Lisser

Dostępność: Usługa otwarta

Status usługi: opublikowana

Cel

Cel edukacyjny

Szkolenie prowadzi Uczestnika do samodzielnego wykorzystania metody VedicArt, prowadzącej do gromadzenia i zwiększenia zasobów mentalnych, utrzymania balansu i równowagi psychicznej, budowania dobrostanu we wszystkich obszarach życia.

Efekty uczenia się

Uczestnik po szkoleniu:

 • Radzi sobie z bolesnymi emocjami
 • Efektywnie redukuje stres
 • Pokonuje życiowe trudności
 • Zachowuje spokój w warunkach presji
 • Wzmacnia wewnętrzną siłę i poczucie własnej wartości
 • Podnosi się po porażce
 • Gromadzi i zwiększa zasoby mentalne
 • Utrzymuje balans i równowagę psychiczną 
 • Buduje dobrostan we wszystkich obszarach życia

Sposób weryfikacji efektów uczenia się

Egzamin kwalifikacyjny przeprowadzany przez egzaminatora zewnętrznego – Elżbieta Łępecka.

 • Metoda walidacji: Egzamin w formie zadania praktycznego polegającego omówieniu dwóch prac zaliczeniowych.
 • Czas trwania egzaminu: od 100 minut do 120 minut
 • Wyposażenie sali: Przybory malarskie (pędzle, płótna malarskie, farby), odpowiednie oświetlenie
 • Wyposażenie stanowiska egzaminacyjnego: Przybory malarskie (pędzle, płótna malarskie, farby)
 • Wymagania dla egzaminatora w zakresie kwalifikacji:
  • minimum 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej
  • minimum 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń
  • wiedza na temat techniki VedicArt

Wymagania dla kandydatów do uzyskania kwalifikacji:

 • 100% frekwencja na szkoleniu
 • czynny udział w szkoleniu
 • uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu kwalifikacyjnego.

Kwalifikacje

Inne kwalifikacje

Warunki uznania kwalifikacji

Pytanie 1: Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawiera opis efektów uczenia się?
Tak, dokładnie ten sam co w komórce „Efekty uczenia się”

Nazwa kwalifikacji: „Specjalista w Metodzie Malowania Intuicyjnego jako element „Vedic Art” we wsparciu zdrowia
psychicznego i budowaniu rezyliencji.” – kwalifikacja niezarejestrowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.
 
Pytanie 2: Czy procesy kształcenia oraz walidacji są realizowane z zapewnieniem rozdzielności funkcji?
Tak, proces kształcenia realizowany przez trenerkę Joannę Janowicz.

Walidacja realizowana przez egzaminatora zewnętrznego – Elżbietę Łępecką.
 
Pytanie 3: Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji jest rozpoznawalny i uznawalny w danej branży/sektorze,
tzn. czy otrzymał pozytywne rekomendacje od:
Pytanie 3.1: co najmniej 5 pracodawców danej branży/ sektorów lub

Rekomendacje

Informacje

Podstawa prawna dla Podmiotów / kategorii Podmiotów

uprawnione do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa

Nazwa/Kategoria podmiotu prowadzącego walidację

Egzaminator zewnętrzny – Elżbieta Łępecka

Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR

Nie

Nazwa/Kategoria podmiotu certyfikującego

UNICO Monika Lisser

Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR

Tak

Informacje

Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.

Program

Dzień 1.

 • Stan twórczy i kreatywność.
 • Uważność i empatia.
 • Zaangażowanie i flow.
 • Stabilność i ugruntowanie.
 • Stawianie i poszerzanie granic.
 • Świadomość bieżącej pozycji.

Dzień 2.

 • Szybkie i trafne decyzje.
 • Wiara w siebie.
 • Elastyczność i odwaga do zmiany.

Dzień 3.

 • Równowaga i dobrostan.
 • Rezyliencja.
 • Wyższa świadomość.
 • Otwarcie na nowe możliwości.

Dzień 4. 

 • Sprawczość i efektywność.
 • Sprawne domykanie tematów.
 • Dojrzałość i dorosłość w działaniu.
 • Jedność celów i potrzeb.

Egzamin kwalifikacyjny oraz przekazanie uczestnikom Certyfikatów Kwalifikacyjnych.

 • Szkolenie prowadzone jest stacjonarnie w formie indywidualnej lub w małych grupach (maksymalnie do 12 osób) – każdy Uczestnik posiada samodzielne stanowisko pracy.
 • Warunkiem koniecznym do osiągniecia celu szkolenia jest 100% frekwencja, zaangażowanie Uczestnika oraz otrzymanie pozytywnej oceny z egzaminu kwalifikacyjnego. 
 • Usługa realizowana w godzinach zegarowych (31 godzin szkolenia + 2 godziny egzaminu).

Cena

Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto
4 200,00 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto
4 200,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto
127,27 PLN
Koszt osobogodziny netto
127,27 PLN
W tym koszt walidacji brutto
100,00 PLN
W tym koszt walidacji netto
100,00 PLN
W tym koszt certyfikowania brutto
0,00 PLN
W tym koszt certyfikowania netto
0,00 PLN

Prowadzący

Joanna Janowicz

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnicy otrzymają :

 • materiały szkoleniowe
 • dokument potwierdzający nadanie kwalifikacji: Certyfikat kwalifikacyjny (bezterminowy).
 • certyfikat nadawany przez międzynarodowego nauczyciela extrakompetencyjnego – Joannę Janowicz

Informacje dodatkowe

W cenę szkolenia wliczony jest zestaw malarski – podobrazia. Uczestnik jest zobowiązany przynieść własne pędzle i farby na szkolenie.

Adres

ul. Pawia 1
62-330 Nekielka
woj. wielkopolskie
Dom Życia Nekielka

Kontakt

Pola Zalewska

email: p.zalewska@unico-szkolenia.pl

tel: (+48) 724 787 771