Instrukcja Unico

Jak wziąć udział w szkoleniu dofinansowanym

Słownik pojęć

Operator – firma rozdzielająca środki dofinansowania na danym terenie. Określa własne zasady przyznawania środków ich wysokości oraz procedury składania i rozliczania wniosków.

BURBaza Usług Rozwojowych, przez którą dokonujemy zapisu na usługę.

Usługa rozwojowa – szkolenie dostępne w Bazie Usług Rozwojowych

Uczestnik szkolenia – osoba uczestnicząca w szkoleniu.

Lista usług rozwojowychpełna lista szkoleń oferowanych przez Unico, dostępnych w BUR.

Firma zgłaszająca na usługę – firma, która zgłasza pracownika na usługę i podpisuje umowę refundacji z Operatorem.

Firma szkoleniowa – UNICO sp. z o.o..

Trener – osoba prowadząca szkolenie.

Jak wziąć udział w szkoleniu?

01

Krok 1 Wybór usługi rozwojowej z oferty UNICO (usługa ta będzie dostępna w Bazie Usług Rozwojowych „BUR” jako usługa z dofinansowaniem) lub ustal ze swoim terenem indywidualny zakres szkolenia. Następnie skontaktuj się z nami.
Krok 2 Wypełnienie formularzy UNICO dotyczących danych firmy i danych uczestników szkolenia. Formularze zostaną przesłane na podany adres mailowy.

02

03

Krok 3 Złożenie wniosku według ustalonej karty usługi BUR (dane szkolenia: tj. harmonogram i terminy ustalone są wcześniej z trenerem obsługującym szkolenie) pomagamy w procedurze składania wniosków u odpowiedniego operatora.
Krok 4 Weryfikacja oraz zatwierdzenie wniosku przez operatora (instytucję przydzielającą środki finansowe) po pozytywnej weryfikacji ustalamy kolejne kroki.

04

05

Krok 5 Uzupełnienie dokumentacji szkoleniowej (umowy wsparcia z operatorem i załączników), wydrukowanie i podpisanie oraz pilne odesłanie dwóch kompletów pocztą do operatora terminy podane będą w korespondencji.
Krok 6 Nadanie numeru ID wsparcia, dzięki któremu można zapisać się na usługę BUR należy to zrobić to minimum 5 dni przed szkoleniem.

06

07

Krok 7 Podpisanie umowy na obsługę szkolenia z firmą UNICO (według danych z zatwierdzonej karty usługi)
Krok 8 Udział pracowników przedsiębiorstwa w usłudze rozwojowej

08

09

Krok 9 Zakończenie szkolenia i ocena usługi przez przedsiębiorcę i pracowników w BUR (ankiety BUR dla firmy oraz uczestników) pomagamy w tym etapie.
Krok 10 Rozliczenie przedsiębiorcy następuje po szkoleniu poprzez opłacenie faktury wystawionej przez UNICO, według karty usługi oraz umowy. Na fakturze widnieje pełna wartość (100%) za usługę szkoleniową.

10

11

Krok 11 Oddanie przez przedsiębiorcę operatorowi kompletu dokumentów do refundacji (wraz z potwierdzeniem przelewu bankowego). Wszystkie dokumenty przygotowuje i przekazuje koordynator projektu z UNICO.
Krok 12 Zwrot środków finansowych w ustalonej wysokości, na podane konto bankowe klienta. Refundacja odbywa się ze strony operatora, z którym była podpisana umowa. Wartość ta jest podawana na początku naszej współpracy.

12

Refundacja środków za szkolenie

Pełne rozliczenie przedsiębiorstwa z operatorem czyli dokumentację wraz z instrukcją dostarcza UNICO po zakończonym szkoleniu.

Refundacja ze strony operatora następuje na podane konto bankowe firmy uczestniczącej w szkoleniu, w terminie około 14 dni (w zależności od operatora projektu).

W większości regionów refundacja wynosi od 80% dla mikroprzedsiębiorstwa wartości szkolenia (średnio ok. 4000-5000 dofinansowania na osobę) Pozostałą część jako wkład własny ponosi firma kierująca uczestników na szkolenie.

Przykład: wartość szkolenia wynosi 6250 zł (100%), koszt klienta wynosi 1250 zł (20%), a 5000 zł to wartość dofinansowania (80%).

Wartość kwoty refundacji i warunki udzielania różnią się w zależności od regionu i operatora na danym terenie – na którym zarejestrowana jest firma. Również nabory wniosków o refundacje mogą odbywać się w różnych terminach określonych przez operatorów.

Ważne: rozliczenie za usługę szkoleniową z trenerem przeprowadzającym szkolenie odbywa się po szkoleniu, pomiędzy firmą szkoleniową a trenerem.

Od ludzi dla ludzi

Przystępny i zrozumiały sposób

Możesz liczyć na nasze wsparcie, a każdy etap naszej współpracy będzie omówiony krok po kroku, w przystępny i zrozumiały sposób.

Pozyskamy dofinansowanie, zajmiemy się potrzebnymi dokumentami i zorganizujemy dla Ciebie szkolenie.

Zacznijmy współpracę

Kontakt z Unico

Nie miej wątpliwości. Wszystko możemy omówić telefonicznie lub podczas spotkania przy kawie,
w Twojej firmie czy w centrum miasta, jak Ci wygodnie.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), UNICO Sp. z o.o. informuje:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest UNICO Sp. z o.o., ul. Juliusza Słowackiego 55/1, 60-521 Poznań z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: szkolenia@unico.org.pl
  2. Pani/Pana dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  celu  rejestracji, obsługi, zarządzania dostępem do konta Strefa Trenera na stronie UNICO Sp. z o.o. / do zawarcia  umowy  współpracy  z UNICO Sp. z o.o.
  3. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, poza instytucjami do tego uprawnionymi.
  4. Dane przechowywane będą przez okres: do odwołania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
  6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

ZGODA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU

Wyrażam zgodę na nieodpłatne, utrwalanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku przez UNICO Sp. z o.o. wyłącznie do celów realizacji usługi.

Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw.