Wirtualna Asystentka / Wirtualny Asystent

Nowoczesny zawód przyszłości - indywidualne, zaawansowane szkolenie kwalifikacyjne.

Kwalifikacja niezarejestrowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

Informacje o usłudze

Dostawca usług: UNICO Monika Lisser

Dostępność: Usługa otwarta

Status usługi: opublikowana

Cel

Cel edukacyjny

Szkolenie przygotowuje Uczestnika do świadczenia usług Wirtualnej Asystentki na rzecz klientów, efektywnej pracy w trybie zdalnym, lepszej organizacji pracy własnej, rozwijania własnego potencjału, budowanie marki własnej oraz klientów w mediach społecznościowych, prawidłowej komunikacji zewnętrznej bezpośredniej i pośredniej (prezentacje, grafiki, logotyp) oraz zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu: prowadzenia własnej działalności, budowania bazy klientów, księgowości, cyberbezpieczeństwa.

Efekty uczenia się

Uczestnik po szkoleniu:

 • Definiuje profil, zakres obowiązków i cechy Wirtualnej Asystentki/Wirtualnego Asystenta
 • Określa swoje mocne i słabe strony
 • Korzysta ze swoich atutów i doświadczenia
 • Analizuje konkurencje, otoczenie rynkowe, grupy docelowe
 • Przeprowadza analizę SWOT
 • Zdobywa referencje
 • Dokonuje autoprezentacji zgodnie z zasadami wystąpień publicznych
 • Buduje rozpoznawalną markę w sieci
 • Szuka pierwszych zleceń i zdobywa doświadczenie
 • Pozyskuje klientów za pomocą różnych źródeł (mailig, social media, spotkania biznesowe)
 • Buduje własną bazę klientów
 • Korzysta z zasad savoir-vivre w komunikacji werbalnej oraz niewerbalnej
 • Samodzielnie organizuje swoją pracę
 • Samodzielnie świadczy usługi w zakresie wirtualnej asystentki/wirtualnego asystenta na rzecz klientów
 • Wykorzystuje media społecznościowe do promowania własnej marki
 • Wykorzystuje media społecznościowe do promowania marki swoich klientów
 • Wykorzystuje pakiet MS Office oraz program graficzny Canva do skutecznego przekazywania informacji
 • Korzysta z platform do pracy zdalnej
 • Posiada podstawową wiedzę z zakresu prowadzenia działalności, księgowości oraz podstaw prawnych
 • Dba o cyberbezpieczeńswo dokumentacji firmowej

Kwalifikacje

Inne kwalifikacje

Warunki uznania kwalifikacji
Pytanie 1: Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawiera opis efektów uczenia się?
Tak, dokładnie ten sam co w komórce „Efekty uczenia się”

Nazwa kwalifikacji: „Wirtualna Asystentka/Wirtualny Asystent – nowoczesny zawód przyszłości – indywidualne, zaawansowane szkolenie kwalifikacyjne” – kwalifikacja niezarejestrowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

Pytanie 2: Czy procesy kształcenia oraz walidacji są realizowane z zapewnieniem rozdzielności funkcji?
Tak, proces kształcenia realizowany przez trenerkę Monikę Lisser.

Walidacja realizowana przez egzaminatora zewnętrznego – Annę Diller, właścicielkę Rozwijalni Kobiet.

Pytanie 3: Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji jest rozpoznawalny i uznawalny w danej branży/sektorze, tzn. czy otrzymał pozytywne rekomendacje od:

Pytanie 3.1: co najmniej 5 pracodawców danej branży/ sektorów lub
1. Zofia Chołody – ZOFIA CHOŁODY I WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNA
2. Agnieszka Dirks – IPA INTERNATIONAL INSTITUTE
3. Joanna Bogielczyk – JOANNA BOGIELCZYK „EKSPERT”
4. Agnieszka Głowacka – ADVESTOR PREMIUM HOUSE AGNIESZKA GŁOWACKA
5. Marta Klimowska – AE AGENCJA EVENTOWA POZNAŃ

Informacje

Podstawa prawna dla Podmiotów / kategorii Podmiotów
uprawnione do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa
Nazwa/Kategoria podmiotu prowadzącego walidację
Rozwijalnia Kobiet Anna Diller
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR
Nie
Nazwa/Kategoria podmiotu certyfikującego
UNICO Monika Lisser
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR
Tak

Informacje

Usługa nie prowadzi do nabycia kompetencji.

Rekomendacje

Program

Dzień I: 2 moduły po 3,5 godziny

Moduł 1: Wprowadzenie do zagadnień pracy Wirtualnej Asystentki i Wirtualnego Asystenta (WA):

 • Profil wirtualnej asystentki.
 • Kluczowe zasady i podstawowe zagadnienia pracy WA.
 • Niezbędne cechy wirtualnej asystentki.
 • Jak pozyskać pierwsze doświadczenie w zawodzie.
 • Gdzie szukać pierwszych zleceń.
 • Twoje mocne i słabe strony, jak korzystać ze swoich atutów i doświadczenia.
 • Dlaczego warto się specjalizować i jakie typy specjalizacji można spotkać wśród WA.
 • Analiza konkurencji (albo bardziej) analiza inspiracyjnych WA.
 • Analiza SWOT, analizy otoczenia rynkowego, grupy docelowe.
 • Jak zdobyć referencje, listy polecające, rekomendacje, które pomogą pozyskać pierwsze zlecenia.

Moduł 2: Budowanie marki WA w sieci: jak Cię widzą, tak Cię zatrudnią. Opowieść o Twojej marce, o Tobie, i o tym czym się zajmujesz:

 • Ustalimy, jakie są indywidualne i emocjonalne wyróżniki Twojej marki.
 • Jakie wartości Twoja marka wyznaje i jaki jest główny przekaz marki.
 • Jaka jest obietnica marki i co tę obietnicę uwiarygadnia.
 • Ustalimy wspólnie dla kogo „jesteś” i do jakich grup odbiorców chcesz dotrzeć.
 • Jak poznać idealną grupę docelową.
 • Wystąpienia publiczne – przedstaw się, pokaż się.
 • Jak pokazać się od najlepszej strony: budowanie wizerunku profesjonalisty.
 • Co zrobić, aby utrzymać spójność marki.
 • Jak przygotować się do profesjonalnej sesji wizerunkowej.

Dzień II: 2 moduły po 3,5 godziny

Moduł 3: Pozyskiwanie i obsługa klienta

 • Jak przekonać Klienta do pracy właśnie z Tobą.
 • Jak bazować na swojej autentyczności i eksperckości.
 • Idealna grupa docelowa i co niej musimy wiedzieć.
 • Kim jest Twój klient i do kogo będzie kierowana Twoja oferta.
 • Analizy, fakty, informacje i jak je wykorzystać w codziennej pracy.
 • Analiza konkurencji i po co to robić.
 • Jakie potrzeby mają klienci marki i w jaki sposób marka na te potrzeby odpowiada.
 • Źródła pozyskiwania klientów.
 • Mailing.
 • Networking.
 • Spotkania biznesowe stacjonarne i online.
 • Research.
 • Budowanie własnej bazy danych o klientach.

Moduł 4: Zasady komunikacji z Klientem, savoir-vivre w pracy WA

 • Znaczenie komunikacji wizualnej i niewerbalnej.
 • Jak zachęcić Klienta do kontaktu z nami i jak mówić o swoich osiągnięciach językiem korzyści.
 • Jak w codziennej pracy przedstawiać swoje osiągnięcia, kompetencje i doświadczenie.
 • Znaczenie marki w relacjach.
 • Rola komunikacji – zasady komunikowania się z odbiorcą.
 • Kompleksowa obsługa skrzynki e-mail Klienta: zasady, szablony email, stopka.
 • Obsługa kont Klienta, publikacje, odpowiadanie na komentarze i wiadomości w profilach i panelach administracyjnych
 • w imieniu Klienta – zasady.
 • „Trudny klient” jak go rozpoznać i jak sobie z nim radzić.
 • Typologia osobowości Klienta.
 • Które cechy charakteru wykorzystać w swojej pracy, a których nie uaktywniać.

Dzień III: 1 moduł – 5 godzin

Moduł 5: Organizacja pracy własnej

 • Jak wybierać zadania ze swojego planu dnia do realizacji w pierwszej kolejności.
 • Jak godziny pracy wpływają na naszą efektywność.
 • Jak być produktywną, a nie zajętą.
 • Tworzenie szablonów i jak mogą one wpłynąć na szybkość realizacji zadań.
 • Praca z systemami CRM.
 • Praca z formularzami.
 • Jak się zorganizować w realizacji codziennych zadań.
 • Jak zabezpieczyć się przed spadkiem ilości zleceń, martwe sezony, okresy wyłączenia z pracy.
 • Metody na realizację zadań, które na pierwszy rzut oka są nie do zrealizowania.
 • Metody radzenia sobie ze stresem i obciążeniami w pracy.
 • Zarządzanie projektami i narzędzia niezbędne w pracy.

Dzień IV: 2 moduły po 3 godziny

Moduł 6: Media społecznościowe i obsługa systemu WordPress, Google i wpisy, dbanie o widoczność Twoją i widoczność Twojego Klienta w sieci – Tworzenie treści:

 • Storytelling.
 • Copywriting sprzedażowy.
 • Unikatowe teksty reklamowe.
 • Treści do newslettera.
 • Treści do mediów społecznościowych.
 • Opracowanie materiałów sprzedażowych dla produktu /usługi.
 • Zasady pozycjonowania.
 • Inspiracje, koncepcje i pomysły na unikatowy marketing i reklamę.
 • Content marketing.
 • Identyfikacja wizualna.
 • Video i filmy.

Moduł 7: Obsługa wirtualnego biura z wykorzystaniem pakietu MS Office:
PowerPoint i prezentacje jako skuteczne narzędzie przekazywania informacji

 • Prezentacja od podstaw. Zasady przygotowywania prezentacji.
 • Zasady wystąpień publicznych.
 • Komunikaty niewerbalne i werbalne – praca nad głosem, postawą i mową ciała.
 • Formułowanie komunikatów oraz dostosowanie ich do tematyki i grona odbiorców.
 • Jak dobrze argumentować swoją wypowiedź?
 • Jak opanować stres i emocję podczas prezentacji?
 • Jak zaciekawić i zaangażować odbiorców podczas prezentacji?
 • Programy do tworzenia prezentacji multimedialnych – PowerPoint bez tajemnic.

Dzień V: 2 moduły po 3,5 godziny

Moduł 8: Canva – łatwy i dostępny program graficzny oraz przydatne narzędzia

 • Zakładanie konta w programie Canva.
 • Omówienie możliwości wersji bezpłatnej oraz porównanie z wersją płatną.
 • Wykorzystanie prostych i skutecznych narzędzi do tworzenia grafik i ofert Twojej firmy.
 • Szablony grafik i sposoby ich wykorzystania.
 • Paczki szablonów dla Klienta (szablony do mediów społecznościowych, blogów, stron internetowych).
 • Grafiki produktów.
 • Zdjęcia, przenoszenie ich z różnych nośników danych, sposoby ich wykorzystania.
 • Darmowe zdjęcia do wykorzystania komercyjnego.

Moduł 9: Canva i inne programy graficzne oraz przydatne narzędzia – uzupełnienie wiadomości

 • Praktyczne przykłady tworzenia grafik promocyjnych dla platform społecznościowych.
 • Przygotowanie spójnych grafik, opisów, umieszczanie logotypu firmowego na materiałach graficznych.
 • Publikacja grafik z programu Canva na platformach społecznościowych.
 • Tworzenie prezentacji.

Dzień VI: 1 moduł – 4 godziny

Moduł 10: Podstawy księgowości, podstawy prawa i cyberbezpieczeństwo – zarys tematyczny niezbędny w pracy WA

 • Organizacja działalności gospodarczej – wiadomości ogólne.
 • Metody rozliczeń –zasady ogólne.
 • Podstawy etyki w działalności gospodarczej i zawodowej.
 • Kwalifikowany podpis elektroniczny, profil zaufany, epuap w pracy zdalnej.
 • Cyberbezpieczeństwo – omówienie zasad.
 • Podstawowe narzędzia w pracy zdalnej.
 • Platformy do pracy zdalnej.
 • Ochrona elektronicznej dokumentacji firmowej.
 • Ochrona danych osobowych – RODO, klauzule, bezpieczeństwo danych w chmurze.
 • Zdalny dostęp do firmy – zasady bezpiecznego korzystania.
 • Profesjonalne i skuteczne zabezpieczenia komputerów oraz urządzeń mobilnych.
 • Prace outsourcingowe i ich bezpieczeństwo.
 • Analiza bezpieczeństwa – jak sprawdzić, czy dane firmowe są bezpieczne.

Podsumowanie całości szkolenia, sesja QA.

Egzamin kwalifikacyjny oraz przekazanie uczestnikom Certyfikatów Kwalifikacyjnych. (1 godzina)

 • Szkolenie prowadzone jest stacjonarnie w formie indywidualnej lub w małych grupach(maksymalnie do 10 osób) -każdy Uczestnik posiada samodzielne stanowisko pracy.
 • Warunkiem koniecznym osiągniecia celu szkolenia jest 100% frekwencja oraz zaangażowanie Uczestnika.
 • Usługa realizowana w godzinach zegarowych (36 godzin szkolenia + 1 godzina egzaminu).

Cena

 • Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto
  5 055,00 PLN
 • Koszt przypadający na 1 uczestnika netto
  5 055,00 PLN
 • Koszt osobogodziny brutto
  136,62 PLN
 • Koszt osobogodziny netto
  136,62 PLN
 • W tym koszt walidacji brutto
  250,00 PLN
 • W tym koszt walidacji netto
  250,00 PLN
 • W tym koszt certyfikowania brutto
  0,00 PLN
 • W tym koszt certyfikowania netto
  0,00 PLN

Prowadzący

Monika Lisser

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnicy otrzymają ćwiczenia oraz prezentacje w postaci skryptu szkoleniowego w formacie PDF.

Dokument potwierdzający nadanie kwalifikacji: Certyfikat kwalifikacyjny (bezterminowy).

Informacje dodatkowe

Terminy można ustalić indywidualnie z Trenerką:

Monika Lisser tel. +48 607 711 681

Kontakt

Pola Zalewska

email: p.zalewska@unico-szkolenia.pl

tel: (+48) 724 787 771