Zarządzanie kanałem na YouTube i wideo marketing. Wskazówki marketingowe oraz dobór sprzętu, oprogramowania i narzędzi. Dedykowane szkolenie Indywidualne. Poziom zaawansowany.

Kwalifikacja: Konfiguracja i prowadzenie kanału firmowego na platformie YouTube. Nagrywanie, montaż i publikowanie materiałów wideo.

Informacje o usłudze

Dostawca usług UNICO Monika Lisser

Dostępność: Usługa otwarta

Forma świadczenia: stacjonarna

Status usługi: opublikowana

Ramowy program usługi

Dzień 1. Zarządzanie kanałem na YouTube.

 • Czym jest wideomarketing?
 • Trendy na rynku wideo online, przegląd platform wideo.
 • Tworzenie kanału marki na YouTube – podstawowe informacje.
 • Zasady działania wyszukiwarki i strony głównej na YouTube.
 • Optymalizacja SEO filmów i kanałów na YouTube.
 • Zasady tworzenia treści i publikacji na YouTube.
 • Prawa autorskie na YouTube.
 • Jak budować społeczność na YouTube?
 • Formaty video na YouTube: vlog, tutorial, webinar, wywiad, prezentacja produktu, pytania i odpowiedzi (Q&A).
 • Statystyki.

Dzień 2. Jak nagrać vlog, tutorial, wywiad, prezentację produktu, pytania i odpowiedzi? Wskazówki marketingowe oraz dobór sprzętu.

 • Vlog, tutorial, wywiad, prezentacja produktu, pytania i odpowiedzi – jako formy promocji firmy na FB i YT.
 • Jak opracować scenariusz treści?
 • Podstawowe wymagania techniczne – czym musimy dysponować?
 • Pomieszczenie do nagrywania obrazu i dźwięku.
 • Dźwięk i obraz – praktyczne wskazówki, podnoszące jakość przekazu.
 • Kamera do nagrywania obrazu.
 • Mikrofon do nagrywania dźwięku.

Dzień 3. Dobór oprogramowania i narzędzi.

 • Zalecenia dla występującego wpływające na jakość prezentacji.
 • Oprogramowanie do nagrywania wideo – bezpłatne.
 • OBS – praktyczne wykorzystanie programu.
 • Oprogramowanie do montażu wideo – bezpłatne (część I).
 • Oprogramowanie do montażu wideo – bezpłatne (część 2).
 • Clipchamp – praktyczne wykorzystanie programu.
 • Oprogramowanie do montażu wideo – płatne.
 • Oprogramowanie do montażu wideo – wskazówki.

Egzamin kwalifikacyjny oraz przekazanie uczestnikom Certyfikatów Kwalifikacyjnych.

 • Szkolenie prowadzone w sposób indywidualny – Uczestnik posiada samodzielne stanowisko pracy.
 • Warunkiem koniecznym osiągnięcia celu szkolenia jest 100% frekwencja, zaangażowanie Uczestnika oraz uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu kwalifikacyjnego.
 • Usługa realizowana w godzinach zegarowych (24 godziny szkolenia + 1 godzina egzaminu) .

Główny cel usługi

Cel edukacyjny

Usługa „Zarządzanie kanałem na YouTube i wideo marketing. Wskazówki marketingowe oraz dobór sprzętu, oprogramowania i narzędzi. Dedykowane szkolenie Indywidualne. Poziom zaawansowany.” przygotowuje Uczestników do pozyskiwania nowych klientów w internecie przy wykorzystaniu kanału firmowego na platformie społecznościowej YouTube. Przygotowuje Uczestników do posługiwania się narzędziami do samodzielnego nagrywania i montażu filmów promocyjnych na poziomie zaawansowanym.

Rekomendacje

Efekty uczenia się

Uczestnik po szkoleniu:

 • Charakteryzuje, czym jest wideomarketing.
 • Przedstawia trendy na rynku wideo online oraz platformy wideo.
 • Samodzielnie tworzy ciekawe i dobre jakościowo treści wideo informujące klientów i potencjalnych klientów o swoich usługach.
 • Efektywnie publikuje treści wideo na platformie YouTube, wykorzystując zasady działania wyszukiwarki i strony głównej.
 • Wdraża wymagania SEO pozwalające na zwiększenie widoczności publikowanych filmów w internecie.
 • Charakteryzuje zasady tworzenia treści i publikacji na YouTube.
 • Przestrzega praw autorskich na You Tube.
 • Buduje społeczność na You Tube.
 • Wykorzystuje różne formaty wideo do promocji firmy na FB i YT.
 • Prowadzi i wykorzystuje statystyki.
 • Charakteryzuje i wykorzystuje wiedzę na temat opracowania scenariusza treści, podstawowych wymagań technicznych, pomieszczenia do nagrywania, obrazu, dźwięku, kamery oraz mikrofonu.
 • Wykorzystuje wiedzę na temat oprogramowania i doboru narzędzi.
 • Posługuje się programami płatnymi i bezpłatnymi, programem OBS i Clipchamp.
 • Wykorzystuje firmowy kanał na YouTube do efektywnej sprzedaży swoich produktów/usług oraz podtrzymywania relacji osobistych i biznesowych z klientami.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Egzamin kwalifikacyjny przeprowadzany przez egzaminatora Monikę Lisser.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Metoda walidacji: Ocena wykonania określonych czynności:

 • Założenie nowego kanału na platformie YouTube
 • Dodanie zewnętrznego administratora kanału
 • Wgranie logotypu kanału oraz grafiki w tle kanału
 • Dodanie opis kanału oraz skonfigurowanie linków do strony internetowej lub mediów społecznościowych np. FB
 • Nagranie za pomocą dostępnych środków technicznych np. smartfon, krótkiego filmu prezentującego dowolnie wybrany produkt lub usługę – długość nagrania nie większa niż 10 minut
 • Wykonanie prostej edycji nagrania poprzez usunięcie zbędnego fragmentu
 • Wgranie zmontowanego filmu na założony uprzednio kanał
 • Dodanie tytułu, opisu oraz tagów, które pozwolą uzyskać pozycjonowanie filmu na kategorię związaną z produktem/usługą, której dotyczy
 • Umieszczenie wgranego filmu jako proponowanego dla odwiedzających Twój kanał

Czas trwania egzaminu: od 45 minut do 60 minut

Wyposażenie sali: projektor multimedialny, komputer

Wyposażenie stanowiska egzaminacyjnego: komputer, konieczny do wykonania zadania praktycznego stanowiącego egzamin uzyskania kwalifikacji

Wymagania dla egzaminatora w zakresie kwalifikacji: 

 1. minimum 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej
 2. minimum 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w zakresie marketingu internetowego (w tym wideomarketingu)
 3. wysokorozwinięte umiejętności organizacyjne oraz samoorganizacji pracy 
 4. wiedza na temat aktualnych trendów marketingowych 


Wymagania dla kandydatów do uzyskania kwalifikacji:

 • 100% frekwencja na szkoleniu 
 • czynny udział w szkoleniu 
 • uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu kwalifikacyjnego.

Kwalifikacje

Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Warunki uznania kwalifikacji

Pytanie 1: Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawiera opis efektów uczenia się?

Tak, dokładnie ten sam co w komórce „Efekty uczenia się”

Nazwa kwalifikacji: „Konfiguracja i prowadzenie kanału firmowego na platformie YouTube. Nagrywanie, montaż i publikowanie materiałów wideo. ” – kwalifikacja niezarejestrowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

Pytanie 2: Czy procesy kształcenia oraz walidacji są realizowane z zapewnieniem rozdzielności funkcji?

Tak, proces kształcenia realizowany przez trenera Jacka Plewę.

Walidacja realizowana przez egzaminatora Monikę Lisser.

Pytanie 3: Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji jest rozpoznawalny i uznawalny w danej branży/sektorze, tzn. czy otrzymał pozytywne rekomendacje od:

 

Pytanie 3.1: co najmniej 5 pracodawców danej branży/ sektorów lub

1. Anna Wołodko Mint Concept
2. Grzegorz Kobus
3. AGNIESZKA KOWALSKA Usługi biurowo-marketingowe „Pracownik z pasją”
4. WEBEST S.C. DANUTA STAWARZ, MAGDALENA CZEKAŁA
5. INMARKETING KRZYSZTOF GORECKI

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidacjęWalidacja realizowana przez egzaminatora Monikę Lisser – UNICO Monika Lisser
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BURTak
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującegoUNICO Monika Lisser
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BURTak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotówuprawnione do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa

Cena

Koszt przypadający na 1 uczestnika netto4 325,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto4 325,00 zł
Koszt osobogodziny netto173,00 zł
Koszt osobogodziny brutto173,00 zł
w tym koszt walidacji netto250,00 zł
w tym koszt walidacji brutto250,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto0,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto0,00 zł

Adres realizacji usługi

ul. Żabikowska 2F, 62-030 Luboń, woj. wielkopolskie

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Trenera. Szkolenie będzie prowadzone przy zachowaniu wszelkich standardów bezpieczeństwa i warunków sanitarnych.

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Wi-fi
 • Zaplecze multimedialne, wyposażenie studia fotograficznego i filmowego

Zajęcia poprowadzą

Jacek Plewa

Obszar specjalizacji: marketing i sprzedaż online, zarządzanie projektami, fotografia.
Doświadczenie w organizacji szkoleń i w danej tematyce:

Przez lata zbierał wiedzę i doświadczenie jako programista, a następnie kierownik i dyrektor sprzedaży firm z branży IT.
Od 20 lat doradza firmom, jak wykorzystać nowoczesne narzędzia informatyczne w sprzedaży.

Prowadzi szkolenia z zakresu budowy marki osobistej, PR i rozwoju biznesu online za pomocą mediów społecznościowych i technologii ICT: transmisji na żywo, webinarów, lejków sprzedażowych, mejlingu i innych. W ciągu minionych 3 lat przeszkolił na żywo oraz online ponad 500 osób z w/w zagadnień w trakcie konferencji i szkoleń.

W ostatnich 24 miesiącach przeszkolił oraz przeprowadził doradztwo dla kilkunastu firm (ponad 150 godzin). Poszerza swoją wiedzę, korzystając głównie z anglojęzycznych źródeł wiedzy. Od 10 lat zajmuje się także tworzeniem stron i sklepów internetowych oraz wdraża szkolenia na platformie LMS w ramach własnej agencji marketingowej: https://studiojp.pl/

Twórca kanału Porady Foto na YouTube, na którym dzieli się wiedzą na temat fotografii cyfrowej i edycji zdjęć w różnych programach, szczególnie tych dostępnych w ramach licencji Open Source.

Na fanpage StudioJP , umieszcza poradniki z zakresu sprzedaży online i posługiwania się mediami społecznościowymi w PR, marketingu i sprzedaży.

kontakt: marketing@studiojp.pl

telefon: 535888082

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w postaci prezentacji oraz nagrań multimedialnych.

Dokument potwierdzający nadanie kwalifikacji: Certyfikat kwalifikacyjny (bezterminowy).

Informacje dodatkowe

Istnieje możliwość dostosowania oferty szkoleniowej oraz terminów pod potrzeby Klienta.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), UNICO Sp. z o.o. informuje:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest UNICO Sp. z o.o., ul. Juliusza Słowackiego 55/1, 60-521 Poznań z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: szkolenia@unico.org.pl
 2. Pani/Pana dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  celu  rejestracji, obsługi, zarządzania dostępem do konta Strefa Trenera na stronie UNICO Sp. z o.o. / do zawarcia  umowy  współpracy  z UNICO Sp. z o.o.
 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, poza instytucjami do tego uprawnionymi.
 4. Dane przechowywane będą przez okres: do odwołania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

ZGODA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU

Wyrażam zgodę na nieodpłatne, utrwalanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku przez UNICO Sp. z o.o. wyłącznie do celów realizacji usługi.

Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw.